Olağanüstü Genel Kurul çağrısı

Sayın Üyemiz,

Yönetim kurulumuz  14-10-2016  tarihinde saat 18.00 ‘de yönetim kurulu başkanımız Sn. Prf. Dr. Özgür Yağmur’un başkanlığında dernek yerleşim merkezinde toplanarak ;

 Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddesinin görüşülüp ,karara bağlanarak sonuçlandırılması için 04.12.2016 Pazar günü saat 11.00’de dernek yerleşim yerinde ,yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11.12.2016 günü aynı yer ve saatte yapılmasına   , oy birliği ile karar vermiştir .

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ ;

1.            Yoklama ve açılış

2.            Divan heyeti seçimi

3.            Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2016 tarih ,13495677-300-(01020100561)-22759 sayılı ve İrtifak hakkı konulu yazısı ile derneğimiz adına 18.07.2005 tarih ve 28637 sayılı yazı ile 29 yıllığına irtifak hakkı tahsis edilmiş olan Yüreğir ilçesi ,Köprülü mahallesi 1201 ada 41 parsel nolu taşınmazın ekli krokide gösterilen 14.967,44 m2 lik kısmın ,Adana Entegre Sağlık Kampüs arazisi Kavşak düzenlemesi projesi kapsamında kalan  bölüm için “İrtifak Hakkı Tesisinin Kaldırılmasına “  muvafakat edilip edilmediği konusunun görüşülmesi.

4.            Dilek, temenniler ve kapanış

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Paylaş :

Son Haberler

E-bülten

Bizden haber alın!