2023 Genel Kurul Toplantı Duyurusu

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ  DERNEĞİ

2023 GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Dernek Yönetim Kurulu’nun 13.12.2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanması için, 15.01.2023 (pazar günü) tarihinde, saat 11:00’de dernek merkez yerleşkesinde, çoğunluk sağlanmaması halinde 22.01.2023 günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Adana Atlı Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündem (Ocak/2023)

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
  2. Divan Heyeti seçimi (1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 katip üye)
  3. Divan Kuruluna genel kurul tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisi verilmesi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve ibrası için ayrı ayrı oylanması
  5. 2021 yılı ve öncesi Kulübe olan maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyen üyeler hakkında alınacak karar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
  6. 2023 yılı taslak bütçesinin görüşülmesi ve karar alınması
  7. 2023 yılı Giriş Aidatı ve yıllık Üyelik Aidatlarının tespiti ve karar alınması
  8. 2023-2025 döneminde görev yapacak 9 asıl, 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi ve 3 asıl, 2 yedek Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
  9. Dilek, temenni ve kapanış  

Paylaş :

Son Haberler

E-bülten

Bizden haber alın!