2021 Genel Kurul Toplantı Duyurusu

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2021 GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Dernek Yönetim Kurulu’nun 05.03.2021 tarih ve 108 sayılı kararı ile aşağıdaki

gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanması için, 21.03.2021 (pazar günü)

tarihinde, saat 11:00’de dernek merkez yerleşkesinde, çoğunluk sağlanmaması

halinde 28.03.2021 günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılmasına karar

Genel Kurul Gündem (Mart/2021)

1 Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması

2 Divan Heyeti seçimi (1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 katip üye)

3 Divan Kuruluna genel kurul tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisi

4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporlarının ayrı ayrı

okunması, müzakeresi ve ibrası için ayrı ayrı oylanması

5 Kulüp faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için Yönetim Kurulu’na

bağlı Komitelerin oluşturulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

6 Tenis Bölümü revizyonu ile ilgili hususların değerlendirilmesi ve yapılması

gereken işlemler hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

7 2018 yılı ve öncesi Kulübe olan maddi yükümlülüklerini yerine getirmeyen

üyeler hakkında uygulanacak yöntemin belirlenmesi için müzakere açılması

ve genel kurulun ilke kararı alması ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki

8 2021 yılı Giriş Aidatı ve yıllık Üyelik Aidatlarının tespiti ve karar alınması

9 2021 yılı taslak bütçesinin görüşülmesi ve karar alınması

10.2021-2023 döneminde görev yapacak 9 asıl, 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi ve

3 asıl, 2 yedek Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

11.Dilek, temenni ve kapanış

Paylaş :

Son Haberler

E-bülten

Bizden haber alın!

Jakarta - July 15, 2022

Equestrian Champions League